Ziedojumu konts

LŪKAS FONDS NODIBINĀJUMS

40008184420

VIDUS PR. 15, OGRE

SWEDBANK

LV45HABA0551041774488Sekojiet mums:

    

Sabiedrības balsošana par konkursa “Atvērti cerībai 4” projektiem
01.07.2022.

No 1. līdz 7. jūlijam ikviens sabiedrības loceklis var nobalsot par kādu no pieciem projektiem labdarības veikalu HOPEN projektu konkursā “Atvērti cerībai 4”. Interneta balsošana:  https://ej.uz/Atverti_ceribai_4

Konkursam pieteiktie projekti iesniegšanas secībā: “Ģimenes DNS”, iesniedzējs nodibinājums "Fonds Cerība ģimenei", “Bērnu svētki Ķegumā”, iesniedzējs starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre - Ķegums”, “Starpkonfesionāla bērnu vasaras Bībeles skola (VBS) ,,Iedraudzējies ar Dievu””, iesniedzējs biedrība “Kristīgais Izglītības Centrs”, “Sabiedrības locekļu socializācija, labdarības projektā uzlabojot kristīgas izglītošanās vidi”, iesniedzējs biedrība “Kristīgais Izglītības Centrs” un sociālais uzņēmums SIA “PPII Mikausis”, “Vasaras skoliņa latviešu un ukraiņu bērniem „Pētnieki - Sirsniņa vitrāžā””, iesniedzējs biedrība Integrācijas centrs „Atvērtās durvis”.

Sabiedrība varēs balsot labdarības veikalā „HOPEN” Skolas ielā 18, Ogrē un mājas lapā https://ej.uz/Atverti_ceribai_4 Lai nobalsotu veikalā, jāiepērkās vismaz EUR 5 (piecu euro) apmērā un jāsaņem žetons. Vienam veikalā saņemtam žetonam ir piecu balsu skaits. Vienam balsojumam internetā ir vienas balss skaits. Balsu skaits veikalā un internetā tiks summēts un trīs visvairāk balsu ieguvušie projekti saņems finansējumu. Visvairāk balsu saņēmušais projekts saņems EUR 1000 (vienu tūkstoti euro) sava pieteiktā projekta realizēšanai, otrās un trešās vietas ieguvēji katrs saņems EUR 500 (pieci simti euro) sava pieteiktā projekta realizēšanai. Gadījumā, ja sabiedrības balsojumā uzvarējušajiem projektiem būs pieteikts mazāks finansējums kā projektu konkursam piešķirtais finansējums, tad atlikusī summa tiks novirzīta citam projektam saskaņā ar žūrijas komisijas lēmumu.

Projektu konkursa rezultāti tiks paziņoti 2021. gada 8. jūlijā.

Projektu apraksti:

1.     “Ģimenes DNS”. Grupu un individuālās nodarbības sociālās atstumtības riskam pakļautajām ģimenēm.

Projekta pieteicējs: nodibinājums “Fonds Cerība Ģimenei”.

Projekta apraksts:

Grupu un individuālās nodarbības, lekcijas, spēles, radošās terapijas uc. socializēšanās pasākumi sociālās atstumtības riskam pakļautajām ģimenēm. Nodarbību uzdevums stiprināt ģimenes vērtību nozīmi par piemēru ņemot cilvēka DNS. Tēmas: kas veido ģimeni; katra individa pamanīšana; ģimenes vērtību meklēšana un izpratne; drošas un auglīgas ģimenes veidošana un kopšana. Projekts tiek organizēts atkārtoti, lai  sistemātiski darbotos ar sociālās atstumtības riskam pakļautajām ģimenēm. Projekta norises vieta Dienas centrs “Tabita”.

Mērķis: Sniegt iespēju vismaz 10 ģimenēm no sociāli nelabvēlīgiem apstākļiem piedalīties pasākumā “Ģimenes DNS”, kurā paredzēts caur dažādām grupu/individuālajām radošām,  izklaides  un intelektuālām nodarbībām,  un lekcijām, palīdzēt atklāt, veidot un nostiprināt ģimenes pamatvērtības. Atīstīt savstarpējo komunikāciju, saliedētību un kvalitatīvi pavadīt kopā laiku.  

 

2.     “Bērnu svētki Ķegumā” Ogres novada Ķeguma jaunpiedzimušo sumināšanas pasākums.

Projekta pieteicējs: starptautiskais Soroptimistu klubs „Ogre - Ķegums”

Projekta apraksts:

Ogres novada Ķeguma jaunpiedzimušo sumināšanas pasākums. Projekta ietvaros tiks apkopota informācija par Ķeguma pilsētā 2021.gadā jaundzimušajiem bērniņiem. Sadarbībā ar Ķeguma Dienas centru tiks organizēts pasākums, kura laikā tiks suminātas un sveiktas Ķeguma jaundzimušo ģimenes. Vecākiem speciālisti vadīs lekciju “Kā izprast bērnu un kā palīdzēt viņam katrā vecuma posmā”.

Mērķis: Atbalstīt bērnu un jaunu cilvēku ienākšanu novadā, tajā skaitā radot ikgadējus svētkus, kuros pulcē jaunos vēcākus, aktualizē bērnu tiesību aizsardzības un ģimeņu tiesību jautājumus, kā arī  sveic jaunās ģimenes Ķegumā, kurās iepriekšējā gadā dzimuši bērniņi.

 

3.     “Starpkonfesionāla bērnu vasaras Bībeles skola (VBS) ,,Iedraudzējies ar Dievu”.

Projekta pieteicējs: biedrība ,,Kristīgais Izglītības Centrs”.

Projekta apraksts:

Starpkonfesionālā bērnu vasaras Bībeles skola (VBS) ,,Iedraudzējies ar Dievu”  Ogres novadā norisinājusies jau 15 gadus. 2022. gadā starpkonfesionālā bērnu vasaras Bībeles skola (VBS) ,,Iedraudzējies ar Dievu” notiks Ogrē, Krapē un pirmo reizi Meņģelē.

VBS nodarbības noritēs 4 darbības Centros - Stāstu Centrs, Mūzikas Centrs, Sarunu Centrs, Radošais/Sporta Centrs. Stāstu Centrā bērni iejutīsies Bībeles varoņu tēlos, izspēlēs tos teātra veidā un klausīsies aizraujošus stāstus no dzīves, gūs zināšanas par morāli un ētiku Bībeles gaismā. Mūzikas Centrā bērni tiks iepazīstināti ar dažādiem mūzikas instrumentiem, varēs tos izmēģināt un spēlēt, kā arī mācīsies jaunas dziesmas.

Sarunu Centrs, kurā bērniem tiks dota iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus, kā arī izteikt pašiem savas domas veidojot atgriezenisko saiti. Radošajā/Sporta Centrā bērni veidos darinājumus no dabas materiāliem, kā arī citādi radoši izpaudīsies un piedalīsies stafetēs, sacensībās.

Mērķis: Kristīgo pamatvērtību nostiprināšana, kas bērnus un jauniešus tuvinātu Dievam un ļautu piedzīvot Jēzu Kristu kā savu Glābēju. VBS dalībnieku sadraudzība, kas balstās kristīgās vērtībās un rada labvēlīgu un cerību pilnu sociālo ietekmi. Cieņas un Kristus mīlestības pilna sadraudzība starp kalpotājiem, kas tuvina dažādu konfesiju kristiešus un ļauj piedzīvot staigāšanu vienā - Dieva Svētajā Garā.

 

4.     Sabiedrības locekļu socializācija, labdarības projektā uzlabojot kristīgas izglītošanās vidi. Socializācijas un labdarības pasākums.

Projekta pieteicējs: biedrība “Kristīgais Izglītības Centrs” un sociālais uzņēmums SIA “PPII Mikausis”.

Projekta apraksts:

Projekts iecerēts kā socializācijas un labdarības pasākums kopīgi veicot kosmētisko remontu. Projektu plānots realizēt pavisam 10 dienu laikā, vismaz desmit dalībniekiem strādājot 4 stundas dienā un pēc tam 2 stundas draudzīgā atmosfērā baudot cienastu un socializējoties. Finanses nepieciešamas remonta materiālu iegādei, bet darbspēka ieguldījums būs labdarība no vecāku un Mikauša atbalstītāju puses.

Mērķis: Bērnu vecāku un izglītības iestādes Mikausis atbalstītāju socializācijas un sociālās atbildības palielināšana, piedaloties kopīgā labdarības projektā. Kristīgas izglītošanās vides uzlabošana, veicot kosmētisko remontu.

 

5.     Vasaras skoliņa latviešu un ukraiņu bērniem „Pētnieki - Sirsniņa vitrāžā

Projekta pieteicējs: biedrība Integrācijas centrs „Atvērtās durvis”.

Projekta apraksts:

Vasaras skoliņu Ventspilī plānots organizēt 5 darba dienu garumā ar skoliņas noslēgumu sestdienā, kurā piedalītos bērnu vecāki. Katru dienu uz vietas notiks radošās aktivitātes – 2 deju mācīšanās (latviešu un krievu valodā), dziesmu mācīšanās grupās – vismaz viena dziesma latviešu valodā un viena dziesma ukraiņu valodā. Dziesmas un dejas tiks demonstrētas noslēguma koncertā sestdienā. Vasaras skoliņa balstīsies uz Santas Knopkenas kristīgās pasaku grāmatas bērniem „Sirsniņa” sižetu, kas runā par grēka ietekmi uz Sirsniņu, kā ar to, kā ticība Dievam var palīdzēt pārvarēt dažādas grūtības, atrast savu vietu „pasaules vitrāžā”, kas ukrainas bērniem, kas cietuši no Krievijas Federācijas iebrukuma Ukrainā, radījis spēcīgu emocionālo traumu, jo nācies pamest mājas, iespējams atstāt vai zaudēt sev tuvus cilvēkus u.c. Savukārt, vietējo iedzīvotāju vidū radīt empātiju pret jaunajiem kopienas locekļiem, kas atrodas krīzes apstākļos.

Mērķis: Labvēlīgas vides radīšana latviešu un Ukrainas civiliedzīvotāju bērniem ar mērķi radoši viecināt integrāciju vietējās kopienas sabiedrībā, kā arī nostiprinot kristīgās pamatvērtības kopienas sabiedrībā. Vismaz 20 latviešu bērni tiks iepazīstināti ar Ukrainas civiliedzīvotāju bērniem, tiks uzlabotas viņu krievu un ukraiņu valodas zināšanas un izpratne par Ukrainas kultūru, kā arī kristīgām morāles vērtībām. Aptuveni 20 Ukrainas civiliedzivotāju bērni atrodoties latviešu bērnu vidū neformālā viedā apgūs latviešu valodu, iegūs izpratni par kristīgām pamatvērtībām, saņem emocionālu atbasltu krīzes situācijas pārvarēšanaio pateicoties skoliņas vēstij par cerību.

 

Aizvērt

Paldies par balsojumu!

Seko mūsu lapai feisbukā:

 

Arī Tu vari atbalstīt labos darbus ziedojot labdarības veikalā Hopen lietas, kuras vairs nelieto, bet kuras Tev šķiet kādam varēs noderēt:

Vari ziedot:
apģērbus, apavus, cepures u.c.
aksesuārus (rotas, jostas, somas)
visa veida mēbeles
interjera un dizaina priekšmetus (traukus, gleznas, vāzes, paklājus, tekstilu)
bērnu preces
sporta preces, inventāru un ekipējumu
elektropreces

Ziedojumus pieņemsim
Ogrē: Skolas ielā 18, darba dienās no 10:00-18:00, sestdienās no 10:00-15:00

Jēkabpilī: Viestura ielā 7A, darba dienās no 10:00-18:00, sestdienās no 10:00-15:00
Rīgā: Āgenskalnā, Mazā nometņu ielā 32, darba dienās no 10:00-18:00, sestdienās no 10:00-15:00

Rīgā: Imantā, Kurzemes prospektā 132a, darba dienās no 10:00-18:00, sestdienās no 10:00-15:00

No 9. jūlija Jēkabpilī: Viestura ielā 7a darba dienās no 10:00-18:00, sestdienās no 10:00-15:00


Ziedotajām lietām jābūt tīrām un kvalitatīvām.