Ziedojumu konts

Krapes mājas būvniecībai:

LŪKAS FONDS NODIBINĀJUMS

40008184420

VIDUS PR. 15, OGRE

SWEDBANK

LV45HABA0551041774488Sekojiet mums:

    

Sabiedrības balsošana par konkursa “Atvērti cerībai 3” projektiem no 1. Līdz 7. jūlijam
30.06.2021.

No 1. līdz 7. jūlijam ikviens sabiedrības loceklis var nobalsot par kādu no četriem projektiem labdarības veikalu HOPEN projektu konkursā “Atvērti cerībai 3”. Sabiedrība varēs balsot labdarības veikalā „HOPEN” Skolas ielā 18, Ogrē un mājas lapā

www.hopen.lv. Lai nobalsotu veikalā, jāiepērkās vismaz EUR 5 (piecu euro) apmērā un jāsaņem žetons. Vienam veikalā saņemtam žetonam ir piecu balsu skaits. Vienam balsojumam internetā ir vienas balss skaits. Balsu skaits veikalā un internetā tiks summēts un trīs visvairāk balsu ieguvušie projekti saņems finansējumu. Visvairāk balsu saņēmušais projekts saņems EUR 1000 (vienu tūkstoti euro) sava pieteiktā projekta realizēšanai, otrās un trešās vietas ieguvēji katrs saņems EUR 500 (pieci simti euro) sava pieteiktā projekta realizēšanai. Gadījumā, ja sabiedrības balsojumā uzvarējušajiem projektiem būs pieteikts mazāks finansējums kā projektu konkursam piešķirtais finansējums, tad atlikusī summa tiks novirzīta citam projektam saskaņā ar žūrijas komisijas lēmumu.

Projektu konkursa rezultāti tiks paziņoti 2020. gada 8. jūlijā labdarības veikala HOPEN Jēkabpils veikala atklāšanas dienā.

Sabiedrības balsošanai izvirzīti četri projekti: “Ģimenes DNS”, “Dienas nometne bērniem 5 līdz 7 gadu vecumā “Ceļojums Kosmosā””, “Starpkonfesionāla bērnu vasaras Bībeles nometne (VBS) ,,Iedraudzējies ar Dievu” Ogre – Krape”, “Sportisko un radošo aktivitāšu dienas IE[SPĒJA]-2021 pilngadīgām personām ar fiziskās un intelektuālās attīstības traucējumiem”.

Apraksti par projektiem:

1.     “Ģimenes DNS”. Grupu un individuālās nodarbības sociālās atstumtības riskam pakļautajām ģimenēm.

Projekta pieteicējs: nodibinājums “Fonds Cerība Ģimenei”.

Projekta apraksts:

Grupu un individuālās nodarbības, lekcijas, spēles, radošās terapijas uc. socializēšanās pasākumi sociālās atstumtības riskam pakļautajām ģimenēm. Tēmas: kas veido ģimeni, katra individa pamanīšana, radošās nodarbības, kas ģimenei nepieciešams, kas ir mūsu ģimenes vērtības un kā tās kopt. Projekta norises vieta Dienas centrs “Tabita”.

Mērķis: Sniegt iespēju vismaz 10 ģimenēm no sociāli nelabvēlīgiem apstākļiem piedalīties pasākumā “Ģimenes DNS”, kurā paredzēts caur dažādām grupu/individuālajām radošām,  izklaides  un intelektuālām nodarbībām,  un lekcijām, palīdzēt atklāt, veidot un nostiprināt ģimenes pamatvērtības. Atīstīt savstarpējo komunikāciju, saliedētību un kvalitatīvi pavadīt kopā laiku.  

 

2.     “Dienas nometne bērniem 5 līdz 7 gadu vecumā “Ceļojums Kosmosā””.

Projekta pieteicējs: biedrība “Kristīgais Izglītības Centrs” un sociālais uzņēmums SIA “PPII Mikausis”.

Projekta apraksts:

Nometnes norises vieta: privātā pirmsskolas izglītības iestāde  “Mikausis” Mālkalnes prospektā 10, Ogrē. Dienas nometne ir bezmaksas. Pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā noteicošā loma ir sajūtām, tāpēc nometnē tiks veidota īpaša, attīstoša vide, kurā bērns varēs izzināt pasauli un kosmosu.

Mērķis: Piedāvāt izglītības atbalsta pakalpojumu, kas balstās kristīgās vērtībās, iekļauj izglītības, sociālo un veselības jautājumu risināšanu, sekmē ģimenes tiesību aizsardzību, īpaši atbalstot trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu. Veicināt radošas, vispusīgi izglītotas personības veidošanos, izmantojot M.Montessori pedagoģisko didaktisko materiālu. Iekļaujošas izglītības īstenošana dienas nometnē pirmsskolas bērniem, iekļaujot 2 bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un 2 bērnus no trūcīgā statusa ģimenēm.

 

3.     “Starpkonfesionāla bērnu vasaras Bībeles nometne (VBS) ,,Iedraudzējies ar Dievu” Ogre – Krape”.

Projekta pieteicējs: biedrība ,,Kristīgais Izglītības Centrs” sadarbībā ar Ogres 1. vidusskolas struktūrvienību Krapes skola un Starpkonfesionālo bērnu vasaras Bībeles skolu (VBS) ,,Iedraudzējies ar Dievu” Ogrē.

Projekta apraksts:

Katru nometnes dienu ar autobusu bērni no Ogres tiks atvesti uz Krapes skolu un atpakaļ. Nometnes dalībniekiem būs iespēja piedalīties dažādos radošos, izzinošos un interesantos Centros skolotāju un radošo profesionāļu vadībā. Bērni gūs jaunus priekšstatus par dzīvi ārpus pilsētas. Nometnes noslēgumā dalībnieki dosies ekspedīcijā uz Krapes dzirnavu zivju audzētavu

Mērķis: Palīdzēt ģimenēm bērnu pieskatīšanā un nodarbināšanā skolas brīvdienu laikā. Stiprināt tradicionālās kristīgās vērtības. Gūt jaunas iemaņas piedaloties radošās, muzikālās un sporta aktivitātēs. Piedāvāt izglītības atbalsta pakalpojumus, kas balstās kristīgās vērtībās. Iekļaujošas izglītības īstenošana dienas nometnē, iekļaujot daudzbērnu um maznodrošināto ģimeņu bērnus.

 

4.     “Sportisko un radošo aktivitāšu dienas IE[SPĒJA]-2021 pilngadīgām personām ar fiziskās un intelektuālās attīstības traucējumiem.”

Projekta pieteicējs: biedrība “LUX VIRIDIA” sadarbībā ar Ogres novada Sociālo dienestu.

Projekta apraksts: Sportisko un radošo aktivitāšu dienas IE[SPĒJA]-2021 pilngadīgām personām ar fiziskās un intelektuālās attīstības traucējumiem notiks viesu namā “Debesu Bļoda”. Pasākumā plāno piedalīties aptuveni 90 dalībnieki – gan cilvēki ar invaliditāti, gan brīvprātīgie jaunieši bez veselības problēmām, Dienas centru vadītāji un darbinieki.

Mērķis: Veicināt dažādu sabiedrības sociālo grupu iekļaušanos vienotā sabiedrībā un sociālās atstumtības mazināšanu. Popularizēt, pilnveidot un veicināt sadarbību starp brīvprātīgā darba veicējiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un mūsdienu sabiedrību.

Dot iespēju cilvēkiem ar invaliditāti apliecināt savas spējas sportiskajās aktivitātēs, kā arī mākslinieciskajā jaunradē, kā arī saņemt gandarījumu par kopā būšanu ar sev līdzīgiem.

Veicināt jaunu kontaktu veidošanos starp cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un organizācijām, kuras šie cilvēki apmeklē ikdienā.

Aizvērt

Paldies par balsojumu!

Seko mūsu lapai feisbukā:

 

Arī Tu vari atbalstīt labos darbus ziedojot labdarības veikalā Hopen lietas, kuras vairs nelieto, bet kuras Tev šķiet kādam varēs noderēt:

Vari ziedot:
apģērbus, apavus, cepures u.c.
aksesuārus (rotas, jostas, somas)
visa veida mēbeles
interjera un dizaina priekšmetus (traukus, gleznas, vāzes, paklājus, tekstilu)
bērnu preces
sporta preces, inventāru un ekipējumu
elektropreces

Ziedojumus pieņemsim
Ogrē: Skolas ielā 18, darba dienās no 10:00-18:00, sestdienās no 10:00-15:00
Rīgā: Āgenskalnā, Mazā nometņu ielā 32, darba dienās no 10:00-18:00, sestdienās no 10:00-15:00

Rīgā: Imantā, Kurzemes prospektā 132a, darba dienās no 10:00-18:00, sestdienās no 10:00-15:00

No 9. jūlija Jēkabpilī: Viestura ielā 7a darba dienās no 10:00-18:00, sestdienās no 10:00-15:00


Ziedotajām lietām jābūt tīrām un kvalitatīvām.