Ziedojumu konts

LŪKAS FONDS NODIBINĀJUMS

40008184420

VIDUS PR. 15, OGRE

SWEDBANK

LV45HABA0551041774488Sekojiet mums:

    

Īstenots projekts „Radošās darbnīcas Ogres novada personu ar īpašām vajadzībām un senioru socializēšanai” – Ogres Invalīdu biedrība

Ogres Invalīdu biedrība rūpējas, lai personas ar īpašām vajadzībām justos novērtētas, piederīgas un vajadzīgas mūsu sabiedrībai. Tā kā biedrības biedru vidū ir daudz rokdarbnieku, kas savus darbus veido mājās, laikā no 2013.gada 1.februāra līdz 31.jūlijam biedrība īstenoja projektu, kura ietvaros personām ar īpašām vajadzībām un senioriem tika dota iespēja apmeklēt dažādas radošās darbnīcas atbilstoši savām interesēm.

Par projekta ietvaros plānotajām aktivitātēm Ogres Invalīdu biedrība informēja biedrības grupu vecākos, kuri piedalījās radošo darbnīcu nodarbību grupu komplektēšanā un dalībnieku informēšanā. Tika veidotas vairākas nodarbību grupas – slapjā filcēšana, tapošana un ziedu veidošana ar palīgierīci, tamborēšana, adīšana ar pērlēm un knipelēšana (frivolitē). Projekta ietvaros tika noorganizētas 16 nodarbības, kas notika biedrības telpās reizi nedēļā pa 4 stundām un ko vadīja profesionāli pasniedzēji – bijusī skolotāja Maija Marksa un skolotāja Kristīne Kļava. Katrā nodarbībā varēja iesaistīties ap 20 cilvēkiem. Visi nepieciešamie materiāli un darba rīki tika iegādāti par projekta līdzekļiem, arī kafijas pauzes tika apmaksātas no projekta. Kopējais projekta budžets bija 840 Ls, t.sk. konkursa „Atvērti cerībai” ietvaros saņemtais finansiālais atbalsts – 652 Ls.

Invalīdu biedrības valdes priekšsēdētāja Antoņina Oļševska, kā arī grupas vadītāja un projekta koordinatore Ausma Sondore ir gandarītas par projekta rezultātiem. Par radošajām darbnīcām tika izrādīta liela interese, un to ietvaros tika radīti skaisti darbi un iegūtas pamatzināšanas, kas dalībniekiem noderēs jaunām idejām. Projektu īstenojot, Ogres novada personas ar īpašām vajadzībām un seniori guva ne vien jaunas prasmes, bet arī nepieciešamo savstarpējo komunikāciju un socializēšanos, kas nav mazāk svarīgi. Vēlmi izmantot šādu iespēju izteica invalīdi ne tikai no Ogres, bet arī no Suntažiem, Ķeguma un Birzgales.

Ogres Invalīdu biedrība vēlas pateikties par atbalstu nodibinājumam „Lūkas Fonds” un labdarības veikalam „Hopen”, kas izsludināja šo projekta konkursu. 

Aizvērt

Paldies par balsojumu!

Seko mūsu lapai feisbukā:

 

Arī Tu vari atbalstīt labos darbus ziedojot labdarības veikalā Hopen lietas, kuras vairs nelieto, bet kuras Tev šķiet kādam varēs noderēt:

Vari ziedot:
apģērbus, apavus, cepures u.c.
aksesuārus (rotas, jostas, somas)
visa veida mēbeles
interjera un dizaina priekšmetus (traukus, gleznas, vāzes, paklājus, tekstilu)
bērnu preces
sporta preces, inventāru un ekipējumu
elektropreces

Ziedojumus pieņemsim
Ogrē: Skolas ielā 18, darba dienās no 10:00-18:00, sestdienās no 10:00-15:00

Jēkabpilī: Viestura ielā 7A, darba dienās no 10:00-18:00, sestdienās no 10:00-15:00
Rīgā: Āgenskalnā, Mazā nometņu ielā 32, darba dienās no 10:00-18:00, sestdienās no 10:00-15:00

Rīgā: Imantā, Kurzemes prospektā 132a, darba dienās no 10:00-18:00, sestdienās no 10:00-15:00

No 9. jūlija Jēkabpilī: Viestura ielā 7a darba dienās no 10:00-18:00, sestdienās no 10:00-15:00


Ziedotajām lietām jābūt tīrām un kvalitatīvām.